ترجمه رسمی مدارک تحصیلی خارج از کشور، ترجمه رسمی مدارک تحصیلی، ترجمه ریزنمرات

ترجمه رسمی مدارک تحصیلی خارج از کشور

فارغ التحصیلان خارج از کشور جهت ادامه تحصیل و یا استخدام در ایران، نیاز به ترجمه رسمی اسناد و مدارک تحصیلی اخذ شده در خارج از کشور را دارند.

جهت ترجمه رسمی اسناد و مدارک تحصیلی و غیره صادر شده از خارج کشور، قبل از هر چیز این اسناد باید به تائید کنسولی یا سفارت ایران در کشور صادر کننده مدارک رسیده باشند. سپس به تائید وزارت خارجه ایران برسد ( جهت تائید مُهر کنسولی یا سفارت ایران / البته دارالترجمه رسمی شهر آماده ارائه این خدمت می باشد). ترجمه رسمی بدون مهر کنسولی و وزارت امور خارجه ایران برای این اسناد جرم محصوب شده و مترجم تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. با توجه به مطالب ذکر شده، دارالترجمه رسمی شهر می تواند در 3 روز کاری ترجمه فارسی اسناد شما را همراه با تائید دادگستری در اختیار شما قرار دهد. ترجمه رسمی اسناد و مدارک صادر شده از خارج، تنها نیاز به تائید دادگستری دارند، چرا که اصل سند قبل از ترجمه به تائید وزارت خارجه می رسد.

ترجمه رسمی ریزنمرات نمرات و گواهی های پایان تحصیلات صادر شده از خارج ایران را از هر زبانی که باشند به فارسی ترجمه می کنیم. ترجمه مدارک صادر شدۀ خارج از کشور همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه صورت می گیرد.

دارالترجمه رسمی شهر کلیه اسناد و مدارک قانونی را که از دیگر کشورها و به هر زبانی که صادر شده باشند، به صورت رسمی به زبان فارسی ترجمه خواهد کرد و به تائید دادگستری خواهند رساند.

دارالترجمه رسمی شهر با بهره گیری از مترجمان خبره قوه قضائیه، آماده ارائه خدمات ترجمه از تمامی زبان ها به فارسی و از فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها می باشد. در صورت نیاز شما و جهت اطلاع شما، دارالترجمه می تواند اسناد را بصورت غیررسمی ترجمه کرده و فایل وورد کار را در اختیار شما قرار دهد. ترجمه رسمی و غیررسمی از همه زبان ها به فارسی و از زبان فارسی به دیگر زبان ها را در اسرع وقت می پذیریم.

 • ترجمه رسمی مدارک تحصیلی خارج از کشور از انگلیسی به فارسی 
 • ترجمه  مدارک تحصیلی خارج از کشور از آلمانی به فارسی 
 • ترجمه مدارک تحصیلی خارج از کشور از روسی به زبان فارسی 
 • ترجمه رسمی مدارک تحصیلی خارج از کشور از عربی به زبان فارسی 
 • ترجمه مدارک تحصیلی خارج از کشور از زبان فرانسوی به فارسی 
 • ترجمه رسمی مدارک تحصیلی خارج از کشور از اسپانیولی به فارسی 
 • ترجمه  مدارک تحصیلی خارج از کشور از ایتالیایی به فارسی 
 • ترجمه رسمی مدارک تحصیلی خارج از کشور از آذری به فارسی 
 • ترجمه مدارک تحصیلی خارج از کشور از استانبولی به فارسی 
 • ترجمه رسمی مدارک تحصیلی خارج از کشور از کردی به فارسی 
 • ترجمه مدارک تحصیلی خارج از کشور  اکراینی به فارسی 
 • ترجمه رسمی مدارک تحصیلی خارج از کشور از زبان پرتغالی به فارسی