ترجمه رسمی قبض آب برق و تلفن ترجمه قبض آب ترجمه قبض برق

ترجمه رسمی قبض آب، برق و تلفن از فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها را می پدیریم.

تمامی قبوض مربوط به آب، برق، گاز و تلفن ارزش ترجمه و تائید نزد دادگستری و وزارت امور خارجه را دارند. قبوض آب، برق و گاز تا حد زیادی حکم گواهی محل سکونت فرد در شهر و منطقه ای خاص هستند. شرکت هایی که قصد ثبت نمایندگی در خارج از ایران را دارند، در کنار اساسنامه، روزنامه تاسیس و دیگر مدارک باید یکی از قبوض آب برق و یا گاز خود را ترجمه کنند

ترجمه رسمی تمامی قبض های آب، برق، گاز و تلفن از زبان فارسی به تمام زبان های زنده همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را می پذیریم. همچنین دارالترجمه شهر ترجمه رسمی و غیررسمی تمامی اسناد و مدارک و متون را در اسرع وقت می پذیرد.

دارالترجمه رسمی شهر علاوه بر ترجمه رسمی و تائید ترجمه نزد دادگستری و وزارت امور خارجه، امور مربوط به تائید ترجمه نزد برخی سفارتها را نیز می پذیرد. 

علاوه بر ترجمه رسمی قبض های آب، برق، گاز و ... دارالترجمه شهر ترجمه رسمی تمامی مدارک و سند ها را از زبان فارسی به انگلیسی و ... پذیرش می کند.

ترجمه رسمی قبض آب، برق، گاز و تلفن از زبان فارسی به انگلیسی

ترجمه رسمی قبض آب، برق، گاز و تلفن به زبان روسی

ترجمه رسمی قبض آب، برق، گاز و تلفن به فرانسه

ترجمه قبض برق، آب،گاز و تلفن به آلمانی

ترجمه رسمی قبض آب، برق، گاز و تلفن به زبان ایتالیایی

ترجمه رسمی قبض گاز، برق، آب و تلفن به اسپانیایی