ترجمه رسمی فیش حقوقی، ترجمه فیش حقوقی، ترجمه فیش به انگلیسی

ترجمه رسمی فیش حقوقی

ترجمه رسمی فیش حقوقی از فارسی به انگلیسی. ترجمه رسمی فیش حقوقی از فارسی به سایر زبان ها را همراه با تائیدات می پذیریم.

برای اثبات شغل و درآمد ماهیانه لازم است که فیش حقوقی ترجمه شود.

جهت ترجمه فیش حقوقی از زبان فارسی به انگلیسی و دیگر زبان، صرفاً نیاز به اصل فیش حقوقی می باشد. ترجمه رسمی فیش حقوقی، جهت تائید نزد دادگستری و وزارت امور خارجه، نیاز به گواهی سابقه بیمه یا دفترچه بیمه شخص را دارد. فیش حقوقی بیانگر وضعیت درآمد شما می باشد و در موضوع مربوط به درخواست ویزا از سفارت ها موثر می باشد.

در کنار ترجمه کلیه اسناد و مدارک بصورت رسمی، ترجمه غیررسمی مقالات، برشور ، رزومه و ... را می پذیریم. ترجمه غیررسمی از فارسی به انگلیسی و سایر زبان های زنده را می پذیریم.

دارالترجمه رسمی شهر جهت ترجمه رسمی اسناد و مدارک از زبان فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها آمادگی خود را اعلام می دارد. ترجمه رسمی ریزنمرات، دانشنامه، ترجمه رسمی شناسنامه، ترجمه کارت ملی، ترجمه رسمی سند ملک و ... را می پذیریم.

ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک از زبان فارسی به انگلیسی و سایر زبان ها پذیرائیم.

ترجمه فیش حقوقی به زبان فرانسوی

ترجمه فیش حقوقی به زبان اسپانیولی

ترجمه رسمی فیش حقوقی به استانبولی