ترجمه رسمی شناسنامه رونوشت وفات ترجمه شناسنامه ترجمه شناسنامه به انگلیسی

ترجمه رسمی شناسنامه، رونوشت وفات

شناسنامه اصلی ترین سند هویتی فرد می باشد و ترجمه آن همواره مورد نیاز است.

ترجمه رسمی شناسنامه برای تمام زبان ها نیاز به موارد ذیل دارد:

  • اصل شناسنامه
  • خوانا بودن و بدون خط خوردگی بودن محتوای شناسنامه
  • در صورت متاهل بودن، بایدمشخصات همسر در صفحه مربوطه به طور کاملا و واضح قید شده و دارای مهر برجسته مربوط به دفتر رسمی ازدواج باشد (در صورت طلاق نیز باید مشخصات درج و مهر دفتر طلاق خورده باشد).
  • در صورت دارا بودن فرزند، مشخصات هر فرزند باید درج و جلوی آن مُهر مربوط به اداره ثبت احوال درج شده باشد.
  • نیاز به اِسپل انگلیسی تمامی اسامی خاص در شناسنامه می باشد.

برای ترجمه رسمی رونوشت وفات (گواهی فوت) نیاز به اصل گواهی با مُهر مربوطه می باشد. همچنین برای تائید ترجمه مربوطه نزد دادگستری و وزارت خارجه، نیاز به اصل شناسنامه باطل شده متوفی می باشد.

دارالترجمه رسمی شهر ترجمه رسمی شناسنامه، رونوشت وفات (گواهی فوت) و دیگر اسناد و مدارک را از زبان فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها می پذیرد.

دارالترجمه رسمی شهر ترجمه رسمی اسناد و مدارک را از زبان فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها پذیرش می کند.

ترجمه رسمی شناسنامه، رونوشت وفات از فارسی به انگلیسی

ترجمه رسمی شناسنامه، رونوشت وفات ا زفارسی به زبان آلمانی

ترجمه شناسنامه، رونوشت وفات از فارسی به اسپانیولی

ترجمه رسمی شناسنامه، رونوشت وفات از فارسی به ایتالیایی

ترجمه رسمی شناسنامه، رونوشت وفات از زبان فارسی به پرتغالی

ترجمه رسمی شناسنامه به زبان آذری

ترجمه رسمی شناسنامه، رونوشت وفات از فارسی به ترکی استامبولی

ترجمه  شناسنامه، رونوشت وفات از فارسی به کردی

ترجمه شناسنامه، رونوشت وفات از فارسی به زبان عربی

ترجمه رسمی شناسنامه، رونوشت وفات از فارسی به فرانسه

ترجمه شناسنامه، رونوشت وفات از فارسی به زبان چینی

ترجمه رسمی شناسنامه، رونوشت وفات از فارسی به ژاپنی

ترجمه شناسنامه، رونوشت وفات از فارسی به هندی 

ترجمه رسمی شناسنامه، رونوشت وفات از زبان فارسی به سوئدی

ترجمه شناسنامه، رونوشت وفات از فارسی به اکراینی

ترجمه رسمی شناسنامه، رونوشت وفات از فارسی به انگلیسی و دیگر زبان های زنده دنیا.