ترجمه رسمی سند ازدواج ترجمه سند ازدواج ترجمه سند ازدواج به انگلیسی

ترجمه رسمی سند ازدواج

دارالترجمه رسمی شهر (شماره 270) پیشرو در ارائه خدمات ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک از زبان فارسی به انگلیسی و دیگر زبان های می باشد.

برای ترجمه رسمی سند ازدواج (عقدنامه) بصورت مهر مترجم و یا همراه با تائید ترجمه نزد دادگستری و وزارت خارجه، علاوه بر اصل سند ازدواج نیاز به شناسنامۀ یکی از زوجین می باشد. شناسنامه ای که جهت تائید ترجمه رسمی سند ازدواج (عقدنامه) نزد دادگستری و خارجه به ترجمه پیوست می شود، باید در صفحه مربوط به مشخصات همسر تمام اطلاعات لازم در این صفحه موجود و دارای مُهر برجسته دفتر ثبت ازدواج باشد. در غیر اینصورت امکان ترجمه رسمی سند وجود ندارد.

سند ازدواج بیانگر متاهل بودن فرد می باشد و در صورت مجرد بودن و برای اثبات مجرد بودن، فرد باید گواهی تجرد از سازمان ثبت احوال تهیه نماید. گواهی تجرد به صورت رسمی ترجمه خواهد شد و جهت تائید ترجمه رسمی آن نیاز به اصل شناسنامه فرد می باشد.

شرایط ترجمه رسمی و تائید سند ازدواج در دارالترجمه رسمی:

 • اصل سند ازدواج.
 • شناسنامۀ یکی از زوجین (که در صفحه مربوط به مشخصات همسر، کلّ اطلاعات مربوطه درج و مُهر برجسته دفترخانۀ رسمی ازدواج داشته باشد).
 • ترجمه و تائید سند به طور متوسط 3 روز کاری زمان نیاز دارد. البته در صورت نیاز شما، میتوان در مدت زمان کمتری این کار را انجام داد.

دارالترجمه رسمی شهر آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی از تمامی زبان های زنده به زبان فارسی و ترجمه رسمی از زبان فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها می باشد. ترجمه رسمی اسناد و مدارک هویتی، ترجمه رسمی اسناد و مدارک تحصیلی، ترجمه رسمی اسناد و مدارک شغلی و ترجمه رسمی اسناد و مدارک ملکی را در اسرع وقت به انجام می رسانیم. ترجمه رسمی سند ازدواج اصلی ترین سند برای مشخص شدن وضعیت تاهل هر فرد می باشد و ترجمه رسمی سند ازدواج همواره یکی از اسنادی هست که افراد اقدام به ترجمه آن می کنند. در صورت مجرد بودن و برای اثبات این امر ، باید از سازمان ثبت احوال گواهی تجرد درخواست شود و سپس به زبان مورد نظر ترجمه شود.

 • ترجمه رسمی سند ازدواج به زبان آلمانی
 • ترجمه رسمی سند ازدواج از فارسی به فرانسه
 • ترجمه رسمی از فارسی به روسی سند ازدواج
 • ترجمه رسمی سند ازدواج از فارسی به ایتالیایی
 • ترجمه سند ازدواج از فارسی به زبان ترکی آذری
 • ترجمه رسمی عقدنامه از فارسی به ترکی استامبولی
 • ترجمه سند ازدواج به زبان ترکی
 • ترجمه رسمی عقدنامه از زبان فارسی به زبان پرتغالی
 • ترجمه رسمی عقدنامه به عربی
 • ترجمه سند ازدواج از فارسی به زبان کردی
 • ترجمه رسمی سند ازدواج از فارسی به زبان سوئدی
 • ترجمه عقدنامه از زبان فارسی به چینی
 • ترجمه رسمی سند ازدواج فارسی به زبان ژاپنی
 • ترجمه رسمی سند ازدواج به زبان پرتغالی
 • ترجمه سند ازدواج از زبان فارسی به هندی
 • ترجمه رسمی سند ازدواج از زبان فارسی به همه زبان های زنده