ترجمه رسمی حکم و رونوشت طلاق، ترجمه سند طلاق، ترجمه حکم

ترجمه رسمی حکم و رونوشت طلاق

افرادی که قصد ازدواج در خارج ایران را دارند، نیاز به ترجمه گواهی تجرد یا ترجمه سند طلاق خود را دارند.

جهت ترجمه رسمی حکم و رونوشت طلاق، نیاز به اصل رونوشت یا حکم طلاق می باشد که البته باید دارای مُهر برجسته دفتر رسمی ازدواج و طلاق باشد. جهت تائید ترجمه رسمی حکم یا رونوشت طلاق نزد دادگستری و وزارت خارجه، نیاز به اصل شناسنامه یکی از طرفین طلاق می باشد که باید در شناسنامه مورد نظر اطلاعات مربوط به طلاق صورت گرفته، درج شده باشد. دارالترجمه رسمی شهر با همکاری مترجمین رسمی دادگستری آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی و غیر رسمی اسناد و مدارک هویتی، تحصیلی، شغلی، ملکی و ... شما عزیزان می باشد.

ترجمه رسمی حکم و رونوشت طلاق در اصل حکم مجرد بودن شما را دارد و معادل گواهی تجرد از سازمان ثبت احوال می باشد. البته افراد ازدواج نکرده برای اثبات تجرد خود، باید با مراجعه به ثبت احوال، اقدام به دریافت گواهی تجرد نمایند.

زمان معمول انجام ترجمه رسمی به همراه تائید دادگستری و وزارت امور خارجه 3 روز کاری می باشد و در صورت نیاز شما، دارالترجمه شهر می تواند در زمان کمتری ارائه خدمت کند.

ما ترجمه رسمی حکم و رونوشت طلاق از زبان فارسی به انگلیسی و دیگر زبان های زنده دنیا و از انگلیسی و دیگر زبان ها به زبان فارسی را در اسرع وقت می پذیریم.

ترجمه حکم و رونوشت طلاق از فارسی به زبان آلمانی

ترجمه رسمی حکم و رونوشت طلاق از فارسی به زبان فرانسه

ترجمه حکم و رونوشت طلاق از زبان فارسی به زبان روسی

ترجمه حکم و رونوشت طلاق فارسی به زبان عربی

ترجمه حکم و رونوشت طلاق فارسی به انگلیسی

ترجمه رسمی حکم و رونوشت طلاق به ایتالیایی

ترجمه رسمی حکم و رونوشت طلاق فارسی به زبان ترکی

ترجمه حکم و رونوشت طلاق به پرتغالی

ترجمه رسمی حکم و رونوشت طلاق به زبان چینی