ترجمه رسمی تعیین رتبه قبولی در کنکور ترجمه رتبه کنکور ترجمه رتبه قبولی

ترجمه رسمی تعیین رتبه قبولی در کنکور

جهت ترجمه گواهی های مرتبط با کنکور سراسری، اصل این گواهی ها باید روی سربرگ سازمان سنجش آموزش کشور و دارای مهر و امضاء این سازمان باشند. در غیر اینصورت دادگستری و وزارت امور خارجه از تائید ترجمه این اسناد خودداری خواهند کرد.

گواهی رتبه قبولی صرفاً از طرف سازمان سنجش کشور صادر می شود. این گواهی باید روی سربرگ سازمان سنجش کشور و با مُهر تائید این سازمان باشد. برای ترجمه رسمی این گواهی ها، اصل گواهی ممهور کافی می باشد امّا در صورت نیاز به تائید ترجمه رسمی نزد دادگستری و وزارت خارجه، اصل گواهی باید به تائید وزارت علوم برسد. در غیر اینصورت ترجمه از طرف دادگستری و وزارت خارجه تائید نخواهد شد.

موارد لازم جهت ترجمه رسمی و تائید ترجمه رسمی نزد دادگستری و وزارت امور خارجه:

  • اصل گواهی با سربرگ و مُهر سازمان سنجش کشور.
  • تائید اصل گواهی از طرف وزارت علوم. / در صورت عدم تائید از طرف وزارت علوم، دادگستری و وزارت امور خارجه ترجمه گواهی را تائید نخواهند کرد.

افرادی که می خواهند تحصیلات خود را بعد از کنکور در خارج از ایران ادامه بدهند، نیاز به ترجمه رسمی تعیین رتبه خود در کنکور را دارند و این به فرد کمک می کند تا در رشته ای بهتر ثبت نام کند. علاوه بر ترجمه رسمی تعیین رتبه قبولی در کنکور، دارالترجمه رسمی شهر ترجمه رسمی کلیه اسناد ومدارک را از زبان فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها پذیرش می کند.

ترجمه رسمی تعیین رتبه قبولی در کنکور از زبان فارسی به انگلیسی

ترجمه رسمی تعیین رتبه در کنکور از زبان فارسی به روسی

ترجمه تعیین رتبه قبولی در کنکور از زبان فارسی به فرانسه

ترجمه رسمی تعیین رتبه قبولی در کنکور از فارسی به آلمانی

ترجمه رسمی تعیین رتبه قبولی در کنکور از زبان فارسی به پرتغالی

ترجمه تعیین رتبه قبولی در کنکور از زبان فارسی به زبان اسپانیولی

ترجمه رسمی تعیین رتبه قبولی در کنکور از زبان فارسی به ایتالیایی

ترجمه تعیین رتبه قبولی در کنکور زبان فارسی به عربی

ترجمه تعیین رتبه قبولی در کنکور از زبان فارسی به کردی

ترجمه رسمی تعیین رتبه قبولی در کنکور از زبان فارسی به آذری

ترجمه تعیین رتبه قبولی در کنکور از زبان فارسی به ترکی استامبولی

ترجمه رسمی تعیین رتبه قبولی در کنکور از زبان فارسی به چینی

ترجمه تعیین رتبه قبولی در کنکور از زبان فارسی به ژاپنی

ترجمه رسمی تعیین رتبه در کنکور از زبان فارسی به سوئدی

ترجمه رسمی تعیین رتبه قبولی در کنکور از زبان فارسی به تمامی زبان های زنده دنیا.