ترجمه رسمی اظهارنامه و دادخواست، ترجمه اظهارنامه، ترجمه رسمی اظهارنامه

ترجمه رسمی اظهارنامه و دادخواست

دارالترجمه رسمی شهر: ترجمه رسمی از فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را می پذیرد.

ترجمه رسمی اظهارنامه و دادخواست از فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها را می پذیریم.

ترجمه رسمی مربوط به اظهارنامه، دادخواست، وکالتنامه، تعهدنامه و دیگر موارد از این دست، صرفاً در صورتی ارزش ترجمه رسمی دارند که در دفتر اسناد رسمی (روی سربرگ دفتر اسناد رسمی) و ممهور به مُهر آنها باشند. همچنین جهت تائید ترجمه رسمی مدارک ذکر شده، نیاز به اصل شناسنامه فرد (فرد متعهد، موکل، اظهار کننده) می باشد.

البته لازم به ذکر می باشد که در مواردی اظهارنامه ها از طرف دادگستری تائید نمی شوند و این در مواردی هست که جهت اثبات اظهارات ادله کافی ارائه نشود. بهترین شرایط برای تنظیم اظهارنامه این است که این سند باید در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود و این مورد نیز نیاز به ادله لازم جهت تنظیم نیاز دارد. اظهارنامه بدلیل آنکه اظهارات فرد می باشد و از طرف هیچ مرجعی قانونی ای تائید نمی شود، دادگستری و وزارت امور خارجه در تائید ترجمه آن احتیاط زیادی به خرج می دهند. برای تائید ترجمه اظهارنامه نیاز به شناسنامه فرد اظهار کننده می باشد.

ترجمه رسمی اظهارنامه، دادخواست، وکالتنامه، تعهدنامه و ... از زبان فارسی به تمام زبان های زنده را در اسرع وقت می پذیریم.

ترجمه اظهارنامه و دادخواست از زبان فارسی به انگلیسی

ترجمه اظهارنامه و دادخواست از زبان فارسی به فرانسه

ترجمه رسمی اظهارنامه و دادخواست از زبان فارسی به زبان آلمانی

ترجمه رسمی اظهارنامه و دادخواست از زبان فارسی به اسپانیولی

ترجمه اظهارنامه و دادخواست از زبان فارسی به پرتغالی

ترجمه رسمی اظهارنامه و دادخواست از فارسی به زبان روسی

ترجمه رسمی اظهارنامه و دادخواست از فارسی به زبان سوئدی

ترجمه اظهارنامه و دادخواست از زبان فارسی به سوئدی

ترجمه اظهارنامه و دادخواست از زبان فارسی به ایتالیایی

ترجمه رسمی اظهارنامه و دادخواست از زبان فارسی به عربی

ترجمه اظهارنامه و دادخواست از زبان فارسی به کردی

ترجمه اظهارنامه و دادخواست از فارسی به آذری و ترکی استامبولی

ترجمه رسمی اظهارنامه و دادخواست از زبان فارسی به استامبولی

ترجمه اظهارنامه و دادخواست از زبان فارسی به چینی

ترجمه رسمی اظهارنامه و دادخواست از زبان فارسی به ژاپنی

ترجمه اظهارنامه و دادخواست از زبان فارسی به هندی

ترجمه اظهارنامه و دادخواست از زبان فارسی به ارمنی

ترجمه اظهارنامه و دادخواست از زبان فارسی به تمامی زبان های زنده دنیا و از دیگر زبان ها به زبان فارسی را می پذیریم.