ترجمه رسمی اجاره نامه

قبل از هر چیز باید عنوان کنیم که اجاره نامه هایی که به صورت دستنویس و در بنگاه های معاملات ملکی تنظیم می شوند، ارزش ترجمه رسمی اجاره نامه (روی سربرگ قوه قضائیه و با مُهر مترجم رسمی دادگستری) را ندارند. این اجاره نامه ها ترجمه و با مُهر و سربرگ دفتر دارالترجمه تنظیم خواهند شد. امّا اجاره نامه هایی که دارای کد رهگیری بوده و به صورت تایپ شده تنظیم می شوند، ارزش ترجمه رسمی داشته و جهت تائید ترجمه به دادگستری و وزارت خارجه ارسال خواند شد. از طرف دیگر برای اطمینان از ترجمه اجاره نامه، با تنظیم آن در دفاتر اسناد رسمی می توان از ترجمه رسمی آن و تائید نزد دادگستری و وزارت امور خارجه اطمینان حاصل کرد.

ترجمه رسمی اجاره نامه, دارالترجمه رسمی در تهران, دارالترجمه, ترجمه رسمی, دارالترجمه رسمی

ما ترجمه رسمی اجاره نامه را به تمامی زبان های زنده می پذیریم و در صورتیکه دارای شرایط فوق الذکر باشد، تائید ترجمه نزد دادگستری و وزارت امور خارجه نیز بلامانع می باشد.

اجاره نامه بیانگر سکونت فرد در شهر و کشور خاصی می باشد و برای اطمینان از صحت آن، دادگستری و وزارت امور خارجه تنها ترجمه رسمی اجاره نامه هایی را تائید می کنند که دارای کد رهگیری باشند و یا در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشند. ترجمه رسمی اجاره نامه از فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها، ترجمه اجاره نامه از انگلیسی و دیگر زبان ها به فارسی را می پذیریم.

دارالترجمه رسمی شهر ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک را از زبان فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها پذیرش می نماید.

ترجمه رسمی اجاره نامه از فارسی به انگلیسی

ترجمه اجاره نامه از فارسی به  زبان آلمانی

ترجمه  اجاره نامه از زبان فارسی به روسی

ترجمه رسمی اجاره نامه از فارسی به ایتالیایی

ترجمه اجاره نامه از فارسی به اسپانیولی

ترجمه رسمی اجاره نامه از زبان فارسی به زبان پرتغالی 

ترجمه رسمی اجاره نامه از فارسی به فرانسه

ترجمه اجاره نامه از فارسی به سوئدی

ترجمه رسمی اجاره نامه از فارسی به عربی

ترجمه اجاره نامه از فارسی به زبان هندی