ترجمه رسمی کارت پایان خدمت ترجمه کارت پایان خدمت به انگلیسی ترجمه کارت به انگلیسی

ترجمه رسمی کارت پایان خدمت

دارالترجمه رسمی شهر ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک هویتی و گواهی های پایان دوره های آموزشی را می پذیرد.

کارت پایان خدمت و کارت های معافیت پزشکی، معافیت کفالت و ... ارزش ترجمه رسمی همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را دارند.کارت های پایان خدمت یا معافیت ها بدون محدودیت ارزش ترجمه رسمی همراه با تائیدات را دارند.

ترجمه رسمی کارت پایان خدمت از زبان فارسی به انگلیسی، عربی، آلمانی، ترکی و ... را می پذیریم. ترجمه رسمی مدارک همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه در اسرع وقت.

علاوه بر ترجمه رسمی کارت پایان خدمت، ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک را از فارسی به انگلیسی و سایر زبان ها می پذیریم. جهت ترجمه رسمی مدارک خود، با ما تماس بگیرید.

دارالترجمه رسمی شهر با همکاری مترجمان خبره قوه قضائیه، امکان ترجمه کلیه اسناد و مدارک را از زبان فارسی به انگلیسی - و ترجمه به سایر زبان های زنده را دارد.

 

ترجمه رسمی همراه با با تائییدات دادگستری و وزارت امور خارجه را می پذیریم.