ترجمه رسمی دانشنامه ترجمه دانشنامه ترجمه رسمی دانشنامه به انگلیسی

ترجمه رسمی دانشنامه

دانشنامه تحصیلی بیانگر اتمام مقطع خواصی از تحصیل می باشد و برای شروع مقطه بالاتر تحصیلی، نیاز به ترجمه آخرین دانشنامه تحصیلی می باشد.

دارالترجمه رسمی شهر ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک تحصیلی را از زبان فارسی به انگلیسی و ترجمه از فارسی به ایتالیایی و فرانسه و سایر زبان ها را می پذیرد.

ترجمه رسمی دانشنامه و ریزنمرات تحصیلی فارسی به انگلیسی. ترجمه رسمی دانشنامه همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را می پذیریم.

دانشنامه ارزش ترجمه رسمی از زبان فارسی به انگلیسی و سایر زبان ها را دارد. اما جهت تائید ترجمه رسمی دانشنامه (ریزنمرات و سایر گواهی های تحصیلی) نزد دادگستری و وزارت امور خارجه، باید اصل دانشنامه به تائید وزارت علوم (برای فارغ التحصیلان دانشگاهای دولتی) و یا به تائید سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واقع در واحد علوم و تحقیقات (برای فارغ التحصیلان انشگاه آزاد) برسد. در صورت عدم تائید اصل دانشنامه توسط مراجع فوق الذکر، ترجمه رسمی دانشنامه توسط دادگستری و وزارت امور خارجه تائید نخواهد شد.

افرادی که قصد ادامه تحصیل در خارج کشور را دارند و یا جهت به دست آوردن شغل مرتبط با تحصیلات خود، نیاز به ترجمه رسمی دانشنامه های تحصیلی خود در ایران را دارند.

ترجمه رسمی دانشنامه و ریزنمرات تمامی مقاطع تحصیلی را می پذیریم. ما با ترجمه رسمی همراه با تائید دادگستری و وزرات امور خارجه در اسرع وقت و با هزینه ای به صرفه آماده ارائه خدمت هستیم.