ترجمه رسمی اساسنامه ترجمه اساسنامه ترجمه اساسنامه به فارسی ترجمه اساسنامه به انگلیسی

ترجمه رسمی اساسنامه

دارالترجمه رسمی شهر، با همکاری بهترین مترجمان رسمی قوه قضائیه آماده ارائه ترجمه رسمی اسناد و مدارک شرکت ها و بنگاه های اقتصادی می باشد. ترجمه رسمی از فارسی به انگلیسی و سایر زبان های زنده را می پذیریم.

با همکاری مترجمان رسمی قوه قضائیه ترجمه رسمی اساسنامه، آگهی تاسیس، آگهی تغییرات، اظهارنامه ثبت شرکت و ... را از فارسی به انگلیسی و سایر زبان ها می پذیریم.

شرکت هایی که قصد تاسیس شعبه ای در خارج از ایران را دارند، نیاز به ترجمه رسمی اساسنامه شرکت مربوطه را خواهند داشت. همچنین برای حضور در مناقصه های تجاری و بازرگانی و یا عقد قراردادهای تجاری با شرکت های خارجی، نیاز به ترجمه رسمی اساسنامه شرکت می باشد که بیانگر قانونی بودن شرکت و حوزه فعالیت شرکت می باشد.

شرکت های ایرانی که قصد حضور در بازارهای خارج از ایران از جمله کشورهای عربی، آذربایجان، اقلیم کردستان عراق و یا ترکیه را دارند، نیازبه ترجمه رسمی اسانامه و آگهی تاسیس و تغییرات خود را دارند. ما با افتخار آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی اساسنامه و روزنامه رسمی (آگهی تاسیس، آگهی تغییرات) و ... به شما عزیزان می باشیم.

برای ترجمه رسمی اساسنامه به دیگر زبان ها نیاز به موارد زیر می باشد:

1-      اصل اساسنامه شرکت که دارای مهر و امضاء اعضای هیئت مدیره باشد.

2-      اصل آگهی تاسیس شرکت و یا نسخه برابر اصل شده توسط اداره روزنامه رسمی کشور.

3-      اسپل اسم شرکت و اعضاء هیئت مدیره شرکت (جهت ترجمه صحیح هر سند و مدرک، نیاز به اسپل اسم می باشد که از روی پاسپورت صاحب سند اخذ می شود).

دفتر ترجمه رسمی شهر، کلیه اسناد و مدارک را جهت ترجمه از فارسی به انگلیسی و سایر زبان های رسمی را می پذیرد. ترجمه رسمی همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه و همچنین تائید برخی سفارت ها در تهران را می پذیریم.

ترجمه رسمی اساسنامه به انگلیسی

ترجمه رسمی اساسنامه به عربی

ترجمه رسمی اساسنامه به ترکی

ترجمه رسمی اساسنامه به کردی

ترجمه رسمی اساسنامه به روسی

ترجمه رسمی اساسنامه به تمامی زبان های زنده را پذیرایم.

دارالترجمه رسمی شهر ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک را از زبان فارسی به انگلیسی و سایر زبان ها را می پذیرد.